【 PRAY 】

【RazorLover 】
 

Letztes Feedback

Meta

 

aa, souzoushu yo boutoku no kotoba wa gumon ka gutou ka

aa, hizamazuku kodaimosou no kotoba ga kami wo souzou sen

"giji tsuuhai jousou gousou"... mujou.

image

8.2.09 18:38

Werbung


bisher 0 Kommentar(e)     TrackBack-URL

Name:
Email:
Website:
E-Mail bei weiteren Kommentaren
Informationen speichern (Cookie)


 Smileys einfügen